BemutatkozásTisztelettel köszöntöm honlapunkon!


Hernigl László nyugállományú honvéd főtörzszászlós vagyok
a Kőszegi Nyugállományúak Egyesületének elnöke.
Egyesületünk  2005. február 12-én alakult  azzal a céllal, hogy
Kőszeg és vonzáskörzetében élő honvédségi és rendvédelmi
testületek nyugállományba vonult tagjait és azok közvetlen hozzátartozóit társadalmi
szervezetbe tömörítse, a közösség életének, tevékenységének szervezését  irányítsa.
Képviselje  a  tagok  érdekeit és figyelemmel  kísérje a szociális helyzetük alakulását.
Eljárjon  a  Magyar  Honvédség  és  a  Rendvédelmi  testületek illetékes szerveinél és
kezdeményezze  a szükséges  intézkedések  megtételét. Képviselje a honvédelem és
rendvédelmi   testületek  ügyét, felkarolja a haladó katonai és rendvédelmi testületek
hagyományainak őrzését. Az egyesület, tevékenységével erősítse a nemzeti
öntudatot, ápolja a magyar hazafiság eszméjét.


________________________________________________________________________________________________________________
 Kőszegi Nyugállományúak Egyesülete
 Impresszum